Regulamin sklepu


I. Warunki ogólne
 
1. Sklep internetowy Metroracing, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.metroracing.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep Metroracing jest prowadzony przez firmę:

P.P.H.U. Metro
ul. Plonowa 25c
91-156 Łódź

NIP: 726-038-29-99
Regon: 004348705


3. Kontakt:

(w przypadku odbioru osobistego prosimy o kontakt)
Sklep Metro
ul. Wrocławska 1
91-052 Łódź
tel: +48 42 654 29 68


4. Zakup w sklepie internetowym Metroracing oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


II. Regulamin sklepu
 
Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Metroracing (zwanego dalej Sklepem) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z klientami za pośrednictwem Sklepu.
Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu (zwanym dalej Nabywcą).
Składając zamówienie w Sklepie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe (chyba, że na stronie produktu podane jest inaczej), wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania do nich zmian.

3. Obniżona cena towaru sprzedawanego z opisem Okazja, Promocja, Wyprzedaż nie jest podyktowana wadami produktu.

4. Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są zapisane w dziale „Wysyłka”, jak również widoczne podczas składania zamówienia.

5. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są własnością Sklepu i zabrania się ich kopiowania i powielania bez zgody administratora lub właściciela Sklepu.
 
PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe podanie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Wysyłka odbywa się w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania potwierdzenia zapłaty.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma P.P.H.U Metro zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) mogą nie zostać rozpatrzone.

6. Sklep Metroracing zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Metroracing są podane w złotych polskich i zawierają podatek (ceny brutto).  

PŁATNOŚCI

Dostępne w Sklepie formy płatności to:
zapłata za pośrednictwem płatności on-line realizowanych za pomocą serwisu dotpay.pl
przelew na konto bankowe firmy P.P.H.U. Metro
zapłata gotówką przy odbiorze osobistym
Przy nie odebraniu przesyłki kwota ta nie jest zwracana(pokrywa koszt transportu).

ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywcy przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu. Jest to możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze zwrotu towaru należy poinformować Sklep drogą telefoniczną lub mailową wysyłając wiadomość na adres: motocykl@motocykl.net.pl. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

2. Towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie mogą nosić śladów użytkowania. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.

3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu, jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w terminie do 10 dni od daty otrzymania zwracanego towaru, na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.

5. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany zostanie odesłany do Nabywcy po przelaniu przez Nabywcę na konto Sklepu odpowiedniej kwoty na poczet ponownego wysłania przesyłki do Nabywcy. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta -  motocykl@motocykl.net.pl

WYMIANA TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu. Jest to możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze zwrotu towaru należy poinformować Sklep drogą telefoniczną lub mailową wysyłając wiadomość na adres: motocykl@motocykl.net.pl. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.

2. Towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie mogą nosić śladów użytkowania. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.

3. Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie wymiany w ciągu 2 dni od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu, jeśli wszystkie ww. warunki wymiany towaru zostaną spełnione, Nabywca będzie mógł powtórnie złożyć zamówienie , równowartość poprzedniego zamówienia zostanie uwzględniona.Powtórne zamówienie powinno być o równej bądź wyższej wartości (przy zamówieniu towaru o wartości wyższej niż poprzednio - różnicę dopłaca Nabywca).

5. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany będzie odesłany do Nabywcy po przelaniu przez Nabywcę na konto Sklepu odpowiedniej kwoty na poczet ponownego wysłania przesyłki do Nabywcy. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta - motocykl@motocykl.net.pl

GWARANCJA I REKLAMACJA

1. O zamiarze reklamacji towaru należy poinformować Sklep e-mail'em.  Koszt odesłania do Sklepu reklamowanego towaru ponosi Nabywca.

2. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony
(przez producenta) lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

3. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie (w celu realizacji zamówienia) podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez firmę P.P.H.U. Metro z siedzibą w Łodzi przy ulicy ul. Plonowa 25c/

2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą
Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Nabywcę w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu.

5. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub za pomocą serwisu dotpay.pl